OBJEDNÁVKAObjednávka

Měření radonu v objektech za účelem :

  kolaudace  
  změna užívání  
  půdní nástavby  
  rekonstrukce objektu  
  kontrolní měření  


Radonový průzkum před výstavbou :

  výstavba objektu    
  přístavba objektu  
  rekonstrukce objektu *  
  měření rozsáhlých území  
* Při rekonstrukci objektu se zasahuje do izolací a konstrukcí podlah

Měření radonu ve zdrojích pitné vody :

   


Přibližný termín odevzdání odborného posudku :

   


Jiné :

  Kontrola zubních RTG    
  Odběrové systémy, propustoměry  
  Posuzování vlivu na životní prostředí, E.I.A.  
  Konzultace k protiradonovým opatřením  
  Zajištění geologického a hydrogeologického průzkumu  
  Protiradonové izolace a hydroizolace  
 Služby osobní dozimetrie na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů  
  Jiné  


Kontakt na objednatele :

  Jméno    
  Adresa  
  Telefon  
  Mobilní telefon  
  E-mail  
Nemůžete přečíst obrázek? klikněte pro obnovení

   


RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz