ZÁKLADNÍ INFORMACE

Informace o společnosti
Obory činnosti
Obory činnosti

hodnocení rizika ozáření z radonu
 • stanovení radonového indexu pozemku
 • konzultace ke stanovení radonového indexu stavby
 • detailní radonové průzkumy stavebních ploch
 • předkolaudační měření v domech a ve stavbách
 • detailní měření ve stávající zástavbě
 • měření radonu ve zdrojích pitné vody
 • měření exhalace radonu z povrchu terénu a stavebních materiálů
 • radonová diagnostika
 • měření dávkového příkonu záření gama
 • návrhy a konzultace k protiradonovým opatřením
 • přístroje pro hodnocení radonového rizika - přístroje pro měření radonu, odběrové systémy, propustoměry RADON - JOK, kromě mnoha pracovišť v ČR prodány do Albánie, Belgie, Brazílie, Číny, Francie, Gruzie, Hong Kongu, Itálie, Japonska, Jižní Afriky, Kanady, Lucemburska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Saudské Arábie, Slovenska, Španělska, Švýcarska, Ukrajiny, Velké Británie a Vietnamu
zajištění průzkumů
 • inženýrská geologie a hydrogeologie
 • geotechnika - zakládání staveb
vedení účetnictví
 • externí vedení účetnictví, případně daňové evidence,
 • činnost účetních poradců


RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz