MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

Systém RM-2 (radonový index pozemku)
Odběrová souprava
Přístroj RADON-JOK
Systém RM-2 (radonový index pozemku)

Přístroj pro měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu - Systém RM-2 (elektrometr ERM-3 a ionizační komory), v současnosti využívaný mnoha renomovanými subjekty v ČR i zahraničí při stanovení radonového indexu pozemku a výzkumech zabývajících se měřením objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.

   
RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz