MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

Systém RM-2 (radonový index pozemku)
Odběrová souprava
Přístroj RADON-JOK
Odběrová souprava pro odběr vzorků půdního vzduchu při hodnocení radonového rizika

Vzorky půdního vzduchu pro měření objemové aktivity radonu se odebírají z hloubky 0,8 m pomocí tenkých odběrových tyčí s volným hrotem a velkoobjemových injekčních stříkaček. Poté je vzorek převeden do předem připravených evakuovaných scintilačních lahví - Lucasových komor.

Jednoduchost systému umožňuje rychlý a jednoduchý odběr vzorků. Při časté kontrole těsnosti zároveň umožňuje odběr věrohodných vzorků vzduchu (bez přisátí atmosférického vzduchu) i v nízko propustném prostředí. Obdobný odběrový systém je popsán i v literatuře - Reimer, G.M. - Reconnaissance Technique for Determining Soil Gas Radon Concentrations, Geophys. Res. Letters 17, 1990, p.809.

Povrch zeminy pro odběr vzorku vznikne zaražením tenké ocelové trubkové sondy (vnějšího průměru 12 mm) s nasunutým "ztraceným" hrotem na konci do hloubky 0,8 m a vytlačením tohoto hrotu pomocí prorážecího drátu uvnitř trubky.

Odběrová souprava pro odběr 1000 vzorků půdního vzduchu obsahuje :

 • odběrová sonda 12/2 mm, délka 1050 mm 20 ks
 • "ztracený" hrot 1050 ks
 • gumová hadice 14/2 mm 1 m
 • prorážecí drát 5 ks
 • vytahovací tyč 2 ks
 • zatloukací hlava 1 ks
 • kladivo 1 ks
 • pilník 1 ks
 • gumová zátka 10 ks
 • jehla 50 ks
 • velkoobjemová injekční stříkačka 2 ks
 • náhradní válec pro injekční stříkačku 10 ks
 • přenosný obal na sondy 1 ks       

   


RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz