REFERENCE

Úvod
Přehled publikací
Radonový workshop
Srovnávací měření




Srovnávací měření

Veškerá stanovená měřidla, která využívá RADON v.o.s. ke své činnosti, jsou pravidelně metrologicky ověřována. V r. 1995 jsme se zúčastnili mezinárodního srovnávacího měření objemové aktivity radonu, pořádaného Environmental Measurements Laboratory v New Yorku (27th EML Radon Gas Intercomparison) a mezinárodního srovnávacího měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a rychlosti plošné exhalace radonu z povrchu terénu, pořádaného toutéž laboratoří (6th IRMP Intercomparison Test and Workshop). Výsledky obou srovnávacích měření lze hodnotit jako velmi dobré.

RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz