REFERENCE

Úvod
Přehled publikací
Radonový workshop
Srovnávací měření
Radonový workshop

Spolu s Českým geologickým ústavem Praha RADON v.o.s. pravidelně pořádá konferenci "International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping". Během jedenácti konferencí (zatím poslední, jedenáctý ročník, se konal v září 2012), se jednání účastnili odborníci ze všech světadílů (kromě Antarktidy). V současné době je připravován 12. ročník, který se bude konat na podzim 2014.

V rámci třetího workshopu v r. 1996 organizovala RADON v.o.s. i mezinárodní srovnávací měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a rychlosti plošné exhalace radonu z povrchu terénu, obdobné mezinárodní srovnávací měření jsme zopakovali i během šestého workshopu v roce 2002. Ještě širší srovnávací měření za účasti odborníku z celého světa bylo významnou součástí workshopu v roce 2010 (RIM 2010) a v roce 2012 (RIM 2012).

RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8    e-mail : radon@comp.cz